BNP i pro BNP

Srčani markeri

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Da bi se otkrila, dijagnostifikovala i pratila kognestivna bolest srca.

KADA SE RADI ANALIZA?

Kod pacijent koji imaju simptome kognestivna bolest srca, kao što su  nnedostatak vazduha i umor, kao i kod osoba koje se leče od kognestivne  bolesti srca.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!