C3, C4

Imunologija

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Da se proceni nedostatak ili višak jednog ili više proteina sistema  komplementa; da se proceni uloga u učestalim infekcijama ili autoimunim  poremećajima; da se prati efikasnost terapije autoimunih bolesti i  oboljenja povezanih sa imunim kompleksima.

KADA SE RADI ANALIZA?

Kod osoba koje imaju rekurentne infekcije (naročito bakterijske),  neobjašnjive inflamacije i edeme, ili simptome povezana sa autoimunim  bolestima; periodično da se prati akutno ili hronično stanje koje pogađa  sistem komplementa.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci.

PRIPREMA

Nije potrebna priprema. 


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!