CA 50

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Korisiti se da bi se pratio tok bolesti kod maligniteta gastrointestinalnog trakta, pošto nije tkivno specifična.

KADA SE RADI ANALIZA?

Koristi se kod pacijenata kod kojih su dijagnostikovani maligniteti  gastorintestinalnog trakta (pankreasa, ezofagusa, jetre, želuca ) da bi  se pratio tok bolesti, ali se radi i kod nekih benignih stanja  (ekstrahepatična holestaza, hepatocelularna žutica).

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se uzima iz vene na ruci.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
3.600,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!