CA 72-4

Tumor markeri

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Primarno se koristi kao pomoć u dijagnostici tumora želuca, kao i da  bi se pratio odgovor na terapiju tumora i da bi se pratio povratak  bolesti.

KADA SE RADI ANALIZA?

Kod pacijenata kod kojih je dijagnostikovan tumor želuca, ali i kod  nekih oblika tumora jajnika, kolona, pre početka terapije, i periodično  posle terapije da bi se procenio odgovor na terapiju.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se uzima iz vene na ruci.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!