Ciljani pregledi vida zaposlenih na radnim mestima sa posebnim uslovima rada – rad za ekranom

Medicina rada

Pregledi vida  za zaposlene na radnim mestima sa ekranom

Pregledi vida se obavljaju u skladu sa Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom ("Sl. glasnik RS", br. 106/2009 i 93/2013)

  • Pregled vida pre početka rada sa ekranom
  • Pregled vida u toku korišćenja opreme za rad sa ekranom na 3 godine

Pregled vida ortorejterom je moguć u kompaniji  bez odsustva zaposlenih  sa posla!

U slučaju potrebe, oftalmolog upućuje zaposlenog na ciljani oftalmološki pregled u Dom zdravlja Bel Medic.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!