CYFRA 21-1

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Primarno se koristi kao pomoć u dijagnostici nemikrocelularnog  karcinoma pluća, kao i da bi se pratio odgovor na terapiju tumora i da  bi se pratio povratak bolesti.

KADA SE RADI ANALIZA?

Kod pacijenata kod kojih je dijagnostikovan nemikrocelularni karcinom  pluća, ali i kod nekih oblika uroloških, ginekoloških i  gastrointestinalnih tumora, pre početka terapije, i periodično posle  terapije da bi se procenio odgovor na terapiju.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se uzima iz vene na ruci.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
2.000,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!