Dopler krvnih sudova vrata kod dece

Dečja neurologija

ŠTA JE DOPLER KRVNIH SUDOVA VRATA?

Kolor dopler krvnih sudova vrata predstavlja neinvazinu, neškodljivu i  bezbolnu ultrazvučnu metodu, koja primenom Dopler-ovog efekta na  precizan način ispituje stanje arterijskih i venskih krvnih sudova vrata  i protok krvi u njima. Pregled traje oko 20 minuta.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI ?

• U cilju ispitivanja protoka krvi, izgleda zida krvnih sudova i drugih karakteristika krvnih sudova.
• Kod dece sa sumnjom na suženje (stenozu), začepljenje (okluziju) ili proširenje (aneurizmu) krvnih sudova.

KAKO SE IZVODI?

• Tokom pregleda dete će ležati.
• Lekar stavlja poseban gel na  površinu ultrazvučne sonde. Sonda je mali plastični uređaj koji šalje i  prima ultrazvučne talase i lekar će je postaviti na vrat deteta. Gel ima  ulogu da poboljša provodljivost ultrazvučnih talasa i eliminiše vazduh  između kože i sonde.

POTENCIJALNI RIZICI

Pregled nije neprijatan za dete i ne nosi nikakav rizik.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema deteta za ovaj pregled.

NAKON PREGLEDA

Dete se odmah može vratiti svojim uobičajenim aktivnostima.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!