EKG (Elektrokardiogram)

ŠTA JE EKG (ELEKTROKARDIOGRAM)?

Elektrokardiogram  (EKG) je grafički zapis električne aktivnosti srca. Elektrokardiografija je brza, bezbolna i neinvazivna metoda kojom se registruje električna aktivnost srca, a uredjaj koji pravi grafički zapis zove se elektrokardiograf. Ovom metodom mogu se otkriti različita oboljenja srca. Snimanje traje nekoliko minuta i rezultat je dostupan odmah.


INDIKACIJE/ZAŠTO SE RADI?

  • U cilju otkrivanja poremećaja      srčanog ritma i sprovođenja (aritmije), prisustva pejsmejkera.
  • U cilju postavljanja dijagnoze      srčanog udara ili otkrivanja znakova prethodnog srčanog udara.
  • Predstavlja rutinski postupak na      sistematskim pregledima ili na pregledu lekara opšte prakse.


KAKO SE IZVODI?

  • EKG može biti snimljen u      lekarskoj ordinaciji, bolnici ili u kućnoj poseti.

Tokom  snimanja ležaćete na krevetu. Zdravstveni radnik će Vam  postaviti elektrode na grudni koš, krajeve nogu i ruku. Elektrode  registruju  električnu aktivnost srca koja se beleži u vidu talasa na  monitoru ili  na EKG papiru. Tokom snimanja nemojte se pomerati niti  pričati, zato  što pokreti mogu uticati na kvalitet i tačnost EKG zapisa.


POTENCIJALNI RIZICI

  • Možete osetiti blagu nelagodnost  prilikom postavljanja i skidanja elektroda sa grudnog koša. Veoma retko na mestu gde su elektrode  stajale  možete imati reakciju u vidu crvenila.
  • Ne postoji rizik od nastanka strujnog udara tokom snimanja EKG-a. Elektrode postavljene na grudni koš ne emituju električnu energiju, već samo registruju električnu aktivnost srca.


PRIPREMA

  • Nije potrebna priprema za ovaj pregled.
  • Potrebno je da kažete lekaru sve lekove koje uzimate u redovnoj terapiji, zato što neki lekovi mogu uticati na rezultat ovog snimanja.


NAKON SNIMANJA EKG-A

Možete se vratiti obavljanju svojih redovnih dnevnih aktivnosti.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
1.200,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!