Morfološki ("ekspertski") ultrazvuk u trudnoći

ŠTA JE EKSPERTSKI ULTRAZVUK?

Ekspertski ultrazvučni pregled omogućava detaljan pregled svih organa  i struktura ploda tokom drugog trimestra (između 22. i 24. nedelje)  trudnoće. Uz ultrazvučni pregled rade se i sva doplerska merenja.  Pregled je potpuno bezbolan i traje oko 30 minuta.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?

Ovaj pregled je jedan od najvažnijih ultrazvučnih pregleda u trudnoći i radi se rutinski kod svih trudnica.

KAKO SE IZVODI?

  • Ekspertski ultrazvučni pregled tokom drugog trimestra vrši se  transabdominalnim pristupom ("preko stomaka"). Obavlja se tako što  pacijentkinja leži na krevetu za pregled, nakon čega lekar stavlja  poseban gel na površinu ultrazvučne sonde. Sonda je mali plastični  uređaj koji šalje i prima ultrazvučne talase i postavlja se na trbuh  pacijentkinje. Ovaj pregled se može vršiti i transvaginalnim pristupom  (postavljanjem sonde u vaginu).
  • Ovaj zahvat omogućava detaljan  ultrazvučni pregled svih organa i struktura Vaše bebe tokom njenog  razvoja. Tokom ovog pregleda lekar detaljno procenjuje različite  parametre koji ukazuju na stepen razvoja ploda (izgled i građa glave,  mozga, lica i usana, srca, grudnog koša, dijafragme; trbuha i organa u  trbušnoj duplji-bubrega, mokraćne bešike i želuca, kičme i  ekstremiteta, šaka i stopala)
  • Dodatno, ispituju se i utvrđuju  dužina grlića materice, izgled i građa materice, ukupan broj plodova u  materici, položaj posteljice (placente), količina plodove vode, srčani  ritam i srčana frekvencija (puls) ploda itd.

POTENCIJALNI RIZICI

Pregled ne nosi rizik ni za plod ni za majku.

NAKON EKSPERTSKOG ULTRAZVUKA

Možete se vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
(Cene su informativnog karaktera i podložne su promeni u zavisnosti od individualnih potreba pacijenta)
12.200,00