Foecal kalprotektin

Stolica

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Kao pomoć u otkrivanju zapaljenjskih procesa u crevima; u cilju  razlikovanja zapaljenske bolesti creva od nezapaljenskih stanja; u cilju  praćenja terapije zapaljenskih bolesti creva.

KAKO SE RADI ANALIZA?

Svake godine, počev od 50. godine kao deo redovnog pregleda; kod osoba koje imaju porodičnu istoriju tumora debelog creva.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak stolice se uzima u čistu posudicu specijalno namenjenu za tu svrhu.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!