FOLNA KISELINA

Zašto se radi analiza?

Kao pomoć u dijagnostici anemija i neuropatija, u proceni nutritivnog satusa kod pojedinih osoba, u praćenju efikasnosti terapije vitaminom B12 i folatima.

Kada se radi analiza?

Kod osoba koje imaju nenormalnu kompletnu krvnu sliku, a u razmazu periferne krvi imaju eritrocite povećane zapremine i abnormalne (hipersegmentovane) neutrofilne granulocite, kod osoba koje imaju simptome anemije (slabost, umor, bledilo kože) i/ili neuropatije (peckanje ili svrab , trzanje oka , gubitak pamćenja , izmenjeni mentalni status), kod osoba koje su na terapiji  vitaminom B12 i folatima.

Kako se uzima uzorak?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci.

Da li je potrebna priprema ?

Potrebno je 6-8 sati gladovanja pre vađenja krvi. Pojedini lekovi mogu da utiču na rezultate, pa je potrebna konsultacija sa lekarom.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!