HE4

Tumor markeri

Zašto se radi analiza?

Za preoperativnu procenu verovatnoće da li je tumor jajnika maligan, kod praćenja terapije epitelnih tumora jajnika i kod otkrivanja povratka bolesti, nije preporučeno da se radi kao skrining žena koje nemaju simptome.

Kada se radi analiza?

Pre početka terapije tumora jajnika i periodično da se proceni efikasnost terapije.

Kako se uzma uzorak?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci.

Da li je potrebna priprema?

Nije zahtevana posebna priprema.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!