Hemioterapija

Šta je hemioterapija?

Hemioterapija (hemoterapija) je sistemska terapija što znači da se lekovi prenose putem krvotoka kroz celo telo .

Faktori od kojih zavisi hemioterapija

Hemioterapija se obično savetuje većini obolelih od karcinoma  i zavisi od nekoliko faktora:

 • Od tipa tumora
 • Tumorskog gradusa (stepena diferenciranosti tumorskih ćelija od koje zavisi agresivnost tumora)
 • Od veličine tumora
 • Vrste receptora na površini tumorskih ćelija i njihovog statusa
 • Broja i stepena zahvaćenosti limfnih žlezda
 • Rizika da se ćelije prošire po celom telu
 • Proširenosti malignih ćelija po telu (prisustvo metastaza)

Kada se prima hemioterapija?

Hemioterapija (hemoterapija) se može primati i sa hormonskom terapijom i biološkom terapijom. Cilj može biti smanjenje tumora pre hirurškog zahvata, da bi se tumor lakše i bezbednije uklonio. Može se savetovati posle hirurškog zahvata sa zadatkom uništenja preostalih mikrometastaza. Takođe, u odmakloj fazi bolesti, može biti upotrebljena za smanjenje tumorske mase, kontrolu bolesti i produženje preživljavanja.

Kako se daje hemioterapija?

Daje se u ciklusima, koji podrazumevaju jedan do više dana davanja same hemoterapije i nekoliko nedelja pauze između davanja , što omogućava normalnim ćelijama da se oporave.
Hemoterapija efikasno ubija tumorske ćelije, koje se brzo dele, ali ona može takođe oštetiti i neke normalne ćelije koje se brzo dele. Takav uticaj na normalne ćelije nazivamo neželjenim efektima.

Koji su neželjeni efekti hemioterapije?

Neki od najčešćih neželjenih efekata su:

 • Smanjenje broja ćelija krvi : belih krvnih ćelija - leukocita , crvenih krvnih ćelija - eritrocita, krvnih pločica - trombocita
 • Opadanje kose
 • Mučnina, povraćanje i proliv
 • Osećaj trnjenja i bockanja u vrhovima prstiju ruku i nogu
 • Uticaj na funkciju tj. rad srca
 • Sterilitet

Većina ovih neželjenih efekata hemoterapije je reverzibilna i oni nestaju nakon završetka hemoterapije.
Zahvaljujući brzom razvoju novih lekova, neželjeni efekti hemoterapije se smanjuju, a mogu se sve više i bolje neutralisati, smanjiti i kontrolisati drugim lekovima i postupcima.
Bez obzira na neželjena dejstva, hemoterapija je danas zaslužna za milione spašenih života , kao i za značajno produženje života obolelih od karcinoma.

Sa čim se hemiotrapija može komninovati?

Hemoterapija se može kombinovati sa hormonskom terapijom (ako su u pitanju hormon zavisni tumori) kao i sa biološkim lekovima (lekovi koji ciljano deluju na ćelije raka).

zakazite pregled
pisite nam
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!