Hirurška ekstrakcija zuba

Oralna hirurgija

ŠTA JE HIRURŠKA EKSTRAKCIJA ZUBA?

Hiruško vađenje zuba prestavlja oralno-hirurški zahvat koji se izvodi kada rutinsko vađenje zuba nije moguće.


KAKO SE IZVODI?

•  Procedura se izvodi se uz primenu lokalne anestezije. Sama intervencija  nije bolna, ali može biti neprijatna i možete osećati pritisak zbog  rada nasadnim instrumentima i polugama. Pošto se u ovoj proceduri pravi  hirurški rez i odiže muko – periostalni režanj, potrebno je tkivo ušiti  nakon intervencije.

• Hirurški konci  se uklanjaju nakon 7 do 10  dana. U cilju bržeg oporavka nakon intervencije, ukoliko postoji  potreba, možete uzimati antibiotike, kortikosteroide ili analgetike (u  konsultaciji sa Vašim stomatologom iz Bel Medic-a).


POTENCIJALNI RIZICI

Kao i sve oralno-hirurške intervencije i hiruško vađenje zuba nosi sa sobom rizik od mogućih komplikacija.


PRIPREMA

Nije  potrebna posebna priprema ukoliko je pacijent potpuno zdrav, ukoliko  nije, mora se uraditi adekvatna priprema pacijenta pre ekstrakcije.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!