Hirurško lečenje hipospadije

ŠTA JE HIRURŠKO LEČENJE HIPOSPADIJE?

Hipospadija je stanje gde se otvor uretre (mokraćne cevi) nalazi na  donjoj strani penisa, umesto na vrhu. Hipospadija je čest problem kod  novorođenčadi, a operacijom se omogućava rešenje problema. Operacija  traje 1-3 sata i obavlja se u opštoj anesteziji. Preporučuje se da se  operacija obavi između 3. i 18. meseca života deteta.

SIMTOMI

Hipospadija se kod najvećeg broja dece otkriva veoma brzo nakon  rođenja, najčešće još u porodilištu. Lakši oblici hipospadije se ponekad  otkrivaju kasnije.
• Znaci i simptomi hipospadije su: prisustvo  otvora uretre na drugoj lokaciji u odnosu na vrh penisa; krivina penisa  na dole; drugačiji izgled penisa zato što je samo jedan deo penisa  prekriven kožom; abnormalan smer mokraće prilikom mokrenja.
Kada je potrebno da se javite lekaru?
Hipospadija se kod najvećeg broja dece otkriva veoma brzo nakon rođenja, najčešće  još u porodilištu. Lakši oblici hipospadije se ponekad otkrivaju  kasnije. Potrebno je da se javite lekaru kada: primetite da otvor uretre  Vašeg deteta nije na vrhu penisa, kada koža preko penisa nije potpuno  razvijena ili kada je krivina penisa okrenuta nadole.

KAKO SE IZVODI?

• Lečenje hipospadije je hirurško i podrazumeva repoziciju otvora  uretre i ukoliko je potrebno ispravljanje krivine penisa. Tokom  operacije pedijatrijski urolog koristi delove tkiva koje uzima sa  prepucijuma penisa ili iz unutrašnjosti usta u cilju rekonstrukcije  mokraćnog kanala u pravilan položaj. Operacija se izvodi u opštoj  anesteziji (tokom operacije dete neće biti svesno). Veoma retko može  biti potrebno obavljanje više od jedne operacije u cilju adekvatnog  zbrinjavanja hipospadije.
• Preporučuje se da se operacija obavi od  3. do 18.meseca života. Što se ranije obavi operacija, to je sama  hirurška procedura manje traumatična za dete. Operacija se može obaviti u  bilo kom životnom dobu deteta, čak i u odraslom dobu. Ne preporučuje se  da se cirkumcizija obavi pre hirurškog lečenja hipospadije, zato što se  koža prepucijuma može iskoristiti tokom operacije.

POTENCIJALNI RIZICI

• Ukoliko se hipospadija ne leči deca mogu imati problema tokom  procesa učenja kontrole mokrenja. Tokom odraslog doba hipospadija može  uzrokovati probleme u dostizanju erekcije.
• U najvećem broju  slučajeva nakon hirurške intervencije funkcija penisa je očuvana i  normalna (ili skoro normalna) i u budućnosti takva deca najčešće nemaju  probleme. U manjem broju slučajeva može se formirati otvor ili ožiljak  na mestu gde je stvoren nov mokraćni kanal. Ovo može dovesti do curenja  mokraće i može zahtevati dodatnu hiruršku intervenciju. 

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
(Cene su informativnog karaktera i podložne su promeni u zavisnosti od individualnih potreba pacijenta)
205.000,00