Hloridi

ŠTA SU HLORIDI?

Hloridi imaju ulogu elektrolita u čovečijem organizmu. Hloridi  omogućaju održavanju adekvatne količine tečnosti u ćelijaama i u  prostoru oko ćelija. Hloridi takođe imaju ulogu u održavanju adekvatne  zapremine krvi, krvnog pritiska i pH telesnih tečnbosti. Najčešće se  koncentracija Hlorida u krvi ispituje zajedno sa koncentracijom  Natrijuma, Kalijuma i Bikarbonatima.

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Koncentracija Hlorida u krvi se ispituje u cilju utvrđivanja funkcije  bubrega i nadbubrežne žlezde; u cilju utvrđivanja uzroka visokog pH  krvi (kao što su povraćanje ili proliv); u sklopu ispitivanja  metaboličke alkaloze ili kod osoba sa različitim nespecifičnim tegobama  (kao što su malaksalost, slabost i tako dalje).

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se uzima iz vene na ruci,a uzorak može biti i urin,spontani ili 24-časovni.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
360,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!