Holinesteraza

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Radi se da bi se odredila da li je neko izložen ili otrovan  organofosfatima koji se nalaze u sastavu pesticida, da se nadgleda nivo  holinesteraze osobama koje rade sa pesticidima
Ponekad sa radi da bi  se identifikovali pojedinci sa naslednom pseudoholinesteraza  deficijencijom pre hirurških intervencija koje zahtevaju anesteziju sa  miorelaksansom sukcinilholinom ili da se otkrije uzrok produžene apnee  nakon totalne anestezije

KADA SE RADI ANALIZA?

Kada pacijent ima simptome trovanja pesticidima ili periodično kod osoba koje imaju povećan rizik izloženosti pesticidima.
Kod  osoba koje imaju bliske srodnike koji su imali produženu apneu i  mišićnu paralizu nakon upotrebe sukcinilholina tokom hirurške operacije.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema. 

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
480,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!