IGF-I (SOMATOMEDIN C)

Zašto se određuje?

Da pomogne u dijagnostikovanju deficita hormona rasta (HGH) ili, ređe, višak hormona rasta; za procenu funkcije hipofize; za praćenje efikasnosti terapije.

Kada se određuje?

Kada dete ima znake i simptome sporog rasta, kratkog rasta i odloženog razvoja, kod odraslih osoba kod kojih se smanjila gustina kostiju i mišićna snaga i povećao nivo lipida koji ukazuju na nedovoljnu proizvodnju HGH i IGF-1; kada dete ili odrasla osoba ima znake i simptome gigantizma ili akromegalije, koji ukazuju na povećanu proizvodnju HGH i IGF-1; tokom i nakon tretmana za abnormalnosti HGH; kada se sumnja na poremećaj hipofize.

Kako se uzima uzorak?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci.

Da li je potrebna priprema?

Nije potrebna posebna priprema.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
1.800,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!