Imunoglobini

Imunologija

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Pri proceni imunog sistema; da se proceni i prati nedostatak ili višak jedne ili više klasa imunoglobulina (IgA, IgG, IgM).

KADA SE RADI ANALIZA?

Kod osoba koje imaju rekurentne i/ili hronične dijareje; kada lekar  posumnja na nedostatak imunoglobulina; periodično da se prate urođena  ili stečena stanja koja utiču na nivo imunoglobulina u krvi (HIV/AIDS,  multupli mijelom).

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci.

PRIPREMA

Nije potrebna priprema.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!