Intravaskulani imidžing

ŠTA JE INTRAVASKULARNI IMIDŽING?

Pod intravaskularnim imidžingom se podrazumevaju metode pomoću kojih se vizualizuje unutrašnjost krvnih sudova srca. Najčešće korišćene imaging metode su intravaskularni ultrazvuk (IVUS) i optička koherentna tomografija (OCT).


ŠTA JE ULTRAVASKULARNI ULTRAZVUK (IVUS)?

IVUS je invazivna dijagnostička procedura kojom se pomoću ultrazvučne sonde koja se nalazi na vrhu katetera vrši detaljna analiza unutrašnje strukture koronarnih arterija . Ovom metodom se proverava i položaj stenta u odnosu na krvni sud nakon ugradnje stenta.


INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI INTRAVASKULARNI ULTRAZVUK (IVUS)?

IVUS se radi: 

 • Da bi se iznutra videle strukture zida arterije 
 • Da bi se procenio stepen kalcifikacije, distribucija plakova i suženja krvnog suda (stenoze)
 • Da bi se utvrdilo prisustvo lezija, krvnih ugrušaka i drugih oštećenja krvnih sudova
 • Da bi se izmerio poluprečnik krvnog suda  i odredila veličina potrebnog stenta
 • Da bi se odredio ili proverio položaj stenta u krvnom sudu
 • Da bi se utvrdilo da li su potrebne dodatne intervencije


KAKO SE UZVODI INTRAVASKULARNI ULTRAZVUK (IVUS)?

Kroz kateter vodič koji se plasira na ušće koronarne arterije u koronarnu arteriju se uvodi IVUS kateter koji na svom vrhu ima ultrazvučnu sondu. Povlačenjem katetera, a pomoću ultrazvuka visoke frekvencije dobija se detaljna slika unutrašnjosti arterije. 


POTENCIJALNI RIZICI INTRAVASKULARNOG ULTRAZVUKA (IVUS)?

Postoji manji rizik da će doći do:

 • Pojave otoka (hematoma) na mestu punkcije krvnog suda ruke ili prepone
 • Alergijske reakcije na kontrastno sredsvo
 • Oštećenje arterija koje nastaje prilikom prolaska katetera ili drugog materaijala, 
 • Lokalne ili sistemske infekcije
 • Aritmije koje su najčešće prolaznog karaktera
 • Teške komplikacije kao što su infarkt, moždani udarili smrt pacijenta su izuzetno retke.


PRIPREMA ZA KATETERIZACIJU SRCA SA IVUS

Pre intervencije:

 • Pacijent ne sme da konzumira hranu 6 sati pre intervencije i  tečnost 2 sata pre intervencije.
 • Pušenje je zabranjeno.
 • Lekove koje redovno uzima moze da popoije sa malo vode.
 • Ukoliko uzima metformin (Glucophage/Siofor/ Gluformin), treba prekinuti sa uzimanjem 24 sata pred intervenciju. Ne sme da ga uzimati na dan intervencije ni sutradan.
 • Ukoliko uzimate lekove za zgrušavanje krvi (Farin, Sintrom, Sinkum, Pradaxa, Xarelto, Eliquis) obavezno mora da to prijaviti, kako bi se konsultovao interventni kardiolog za ukidanje istih.
 • Ako uzima Aspirin, Plavix ili Briliqe, treba konsultovati kardiologa.

Nalazi koji su neophodni kao priprema pre intervencije:

 • Izveštaj lekara koji indikuje koronarografiju
 • Analize krvi ne starije od 14 dana:
 • Kompletna krvna slika , CRP i sedimentacija, urea, kreatinin, glikemija, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, Natrijum, Kalijum, Hloridi,PT( INR), aPTT, krvna grupa
 • Rendgenski snimak pluća i srca  (CD ili snimak)
 • Nalaz ultrazvuka srca


OPORAVAK NAKON KATETERIZACIJE SRCA SA IVUS-OM 

Pošto se kateterizacija završi, na mesto ulaska katetera se izvrši pritisak rukom ili posebnom spravom zbog zaustavljanja krvarenja i pacijent se vraća u bolesničku sobu na posmatranje. Većina intervencija U Belmedic opštoj bolnici se izvodi preko arterija ruke. U tom slučaju pacijent može da ustane i hoda odmah nakon intervencije.

Ako je intervencija izvedena preko preponske arterije pacijent mora da leži mirno na leđima nekoliko sati da bi se sprečilo krvarenje. Neophodan je pritisak na mesto punkcije da bi se sprečilo krvarenje i ubrzao proces zarastanja. 

Nakon intervencije je neophodno povećati unos tečnosti da bi se iz organizma što pre izbacio kontrast koji je korišćen tokom intervencije.

Većina pacijenata bude otpuštena iz bolniceistoga dana ili sutradan, zavisno od vrste intervencije.

Zavoj na mestu uvođenja vodiča treba ostaviti još sledeća 24 sata. 

Treba izbegavati nanošenje kreme, losiona i sl. na mesto punkcije kao i nošenje teškog tereta sledećih nekoliko dana. 

zakazite pregled
pisite nam
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!