Izdavanje lekarskih uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom – za vozače amatere

Medicina rada

Lekarski pregled amatera za vozačku dozvolu (kategorije A i B)  - traje 1,5 do 2 sata

Program:

  • Pregled oftalmologa
  • Pregled neuropsihijatra
  • Pregled psihologa  -reakciometar
  • Pregled lekara opšte medicine ili specijaliste medicine rada

Dodatno za starije od 65 godina:

  • Laboratorijske analize (kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, šećer u krvi, urin )
  • EKG

Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!