Izdavanje lekarskih uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom – za vozače profesionalce

Medicina rada

Lekarski pregled  profesionalaca za vozačku dozvolu  (kategorije A,B, C, D, E) - traje oko 2 do 2,5 sata

Program:

  • Laboratorijske analize (kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, sedimentacija šećer u krvi, urin )
  • EKG
  • Pregled oftalmologa
  • Pregled neuropsihijatra
  • Audiometrija – pregled sluha
  • Pregled psihologa  - reakciometar
  • Pregled lekara opšte medicine ili specijaliste medicine rada sa EKG-om

Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!