Izokinetika

Dijagnostika i rehabilitacija

U ACIBADEM BEL MEDIC-u koristimo najmoderniju kompjuterizovanu izokinetičku dijagnostiku - HUMAC NORM za ispitivanje trenutnog stanja lokomotornog aparata.

Testirajući snagu određenih mišićnih grupa pri različitim brzinama, matematički precizno, za svaku ispitivanu mišićnu grupu (i svaki ekstremitet posebno) utvrđujemo snagu, rad, opseg pokreta, indeks umora, odnos mišića suprotnih funkcija koji se aktiviraju prilikom izvođenja datog pokreta (npr. savijanje i opružanje u zglobu kolena) i druge parametre važne za utvrđivanje statusa lokomotornog aparata. Na taj način možemo precizno izračunati veličinu disbalansa u jačinama ispitivanih mišićnih grupa, a na temelju rezultata, za svakog pacijenta se izrađuje specifični program vežbi, tzv. individualni protokol koji se sprovodi na istom aparatu, a koji lokomotorni aparat vraća u balans.

Preglede i tretmane obavlja dr Tea Sarčevski.

Disbalans u jačinama mišićnih grupa dovodi do poremećaja statike zglobova, dolazi do devijacije pokreta, zglobovi su pod ekstremnim opterećenjem, a krajnji ishod je oštećenje zglobova.

Linearni pokreti, koje izokinetika stavlja u balans, čine oko 70 posto svih naših pokreta. Linearni pokret se sa izokinetikom stabilizuje, te zglob mnogo jednostavnije podnosi devijaciju pokreta, kao i ekstremna opterećenja i samim tim se manje i oštećuje.

Izokinetikom je moguće rehabilitovati skoro svaki pokret i koristi se za tretman kolena, kuka, ramena, lakta, skočnog zgloba i kičme.

Prednosti izokinetičke rehabilitacije:

  • Efikasnost- mišić se dinamički aktivira do njegovog maksimalnog kapaciteta, konstantno, za vreme čitavog opsega pokreta.
  • Jačanje muskulature bez opterećenja zglobova.
  • Mogućnost razvijanja snage (manja brzina) ili izdržljivosti (veća brzina).
  • Otpor se prilagođava kapacitetu snage pacijenta, u svakom trenutku tokom čitavog opsega pokreta. To omogućava rehabilitaciju čak i svežih povreda kao i ranu postoperativnu rehabilitaciju.
  • Otpor se za svaki ekstremitet podešava posebno-mogućnost jačanja mišića samo povređenog ekstremiteta.

Zakažite pregled ili tretman

zakazite pregled
pisite nam