KALCIJUM ukupni

Opšti biohemijski markeri i elekroliti

Zašto se radi analiza?

Da se proceni nivo kalcijuma u krvi, kao pomoć kod dijagnoze stanja koja uzrokuju visoke ili niske nivoe kalcijuma u krvi.

Kada se radi analiza?

Kod praćenja poremećaja povezanih sa abnormalnim nivoima kalcijuma, kod osoba koje imaju oboljenja bubrega ili nekontrolisan dijabetes, kao i  kod osoba koje uzimaju suplemente kalcijuma ili fosfata.

Kako se uzima uzorak?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci, kao uzorak može da posluži i nasumičan uzorak urina ili uzorak 24-časovnog urina.

Da li je potrebna priprema?

Uglavnom se zahteva noćno gladovanje od najmanje 8 sati bez hrane.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2019. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!