Kalijumu 24h urinu

ŠTA JE KALIJUM?

Kalijum je mineral koji predstavlja elektrolit u čovečjem organizmu. Kalijum se u većoj koncentraciji nalazi u ćeliji i ima značajnu ulogu u održavanju balansa tečnosti i elektrolita u organizmu.

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Određivanje koncentracije Kalijuma u krvi izvodi se kod ljudi koji u terapiji imaju diuretike (lekove za izmokravanje), idu na dijalizu, u cilju praćenja koncentracije Kalijuma kada postoji potreba za  nadoknadom, kod ljudi obolelih od malignih bolesti itd.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak može biti i urin, spontani ili 24-časovni.

* Videti uputstvo za sakupljanje 24-časovnog urina

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
450,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!