Kapilaroskopija

Reumatologija

ŠTA JE KAPILAROSKOPIJA?

Kapilaroskopija je  jednostavna, sigurna i bezbolna metoda ispitivanja  malih krvnih sudova  kože (kapilara). Test traje 15-20 minuta.

INDIKACIJE/ZAŠTO SE RADI?

  • Kapilaroskopija ima značaj u ranom otkrivanju sistemskih bolesti vezivnog tkiva.
  • Koristi se u proceni težine i praćenju napredovanja sistemskih bolesti vezivnog tkiva.
  • Koristi se u praćenju efekata i uspešnosti terapije ovih bolesti.

KAKO SE IZVODI?

  • Najpogodnije mesto za kapilaroskopski pregled je rub nokatne ploče, zbog savijanja kože ka noktu i horizontalnog položaja kapilarnih petlji, koje su vidljive celom dužinom.
  • U toku kapilaroskopije pacijent treba da sedi, a ruka na kojoj se posmatraju kapilari da bude u nivou srca.
  • Osnovna oprema za kapilaroskopski pregled je uveličavajući instrument (stereomikroskop-kapilaroskop), izvor hladnog svetla i kap parafinskog ulja koju lekar stavlja na rub nokatne ploče radi boljeg sagledavanja izgleda kapilara.

POTENCIJALNI RIZICI

Ne postoji nikakav rizik pri obavljanju ovog pregleda

PRIPREMA

  • Kapilaroskopski pregled se obavlja u prostoriji sa mikroklimatskim uslovima u zoni komfora (17,2 do 21,2°C).
  • S obzirom da promene u spoljašnjoj temperaturi, fizičko i psihičko   stanje ispitanika, pušenje i drugi činioci mogu uticati na male krvne   sudove (mikrocirkulaciju), osobe kojima će se raditi ovaj pregled treba da provedu najmanje 15 minuta u istim mikroklimatskim uslovima, a  pušači  ne treba da puše najmanje 15 minuta pre pregleda.

NAKON KAPILAROSKOPIJE

Možete se vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!