Kateterizacija levog i desnog srca

ŠTA JE KATETERIZACIJA LEVOG I DESNOG SRCA?

Kataterizacija levog i desnog srca je dijagnostička procedura kojom se kroz venski ili arterijski sistem dolazi kateterom do srca, a zatim se preko katetera vrše merenja raznih parametara srčanog rada ili se vrše intervencije.


INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI KATETERIZACIJA LEVOG I DESNOG SRCA? 

 • Kataterizacija levog srca se radi da bi se procenilo:
 • Funkcija srca kao pumpe (istisna moć ili ejekciona frakcija srca)
 • Pritisci u srčanim komorama
 • Da li postoji nepotpuno zatvaranje srčanih zalisaka? 
 • Da li postoje suženja srčanih arterija (koronarografija)?
 • Kataterizacija desnog srca se radi da bi se procenili sledeći parametri:
 • Merenje količine krvi koju srce ispumpa (istisna moć ili ejekciona frakcija srca)
 • Merenje pritisaka u srcu i u plućnim arterijama
 • Merenje nivoa kiseonika u desnom srcu
 • Procena električnih problea u srcu


KAKO SE IZVODI KATETERIZACIJA LEVOG I DESNOG SRCA?

Nakon što primite blagu sedaciju i lokalnu anesteziju, kardiolog će punkcijom arterije ili vene u području iznad ručnog zgloba ili u preponi uz kontrolu Rentgenskih zraka uvesti cevčicu - kateter do srca gde će ubrizgati kontrast, uzeti uzorke krvi i izmeriti pritiske u srcu.

Tokom kateterizacije levog srca analizira se funkcija srca kao pumpe, pritisci u levoj komori, količina kiseonika u krvi iz leve komore, suženje ili nepotpuno zatvaranje mitralnog i aortnog srčanog zaliska. 

Kateterizacijom desnog srca može da se najpreciznije izmeriti količina krvi koju srčani mišić istisne, količina kiseonika u krvi desne pretkomore, komore, plućne arterije i da se izvrši merenje pritisaka u plućnoj cirkulaciji.

Kada se procedura završi, kateter se uklanja, a pritiskom na mesto punkcije rukom ili specijalnom napravom se zaustavlja krvarenje.


POTENCIJALNI RIZICI KATETERIZACIJE LEVOG I DESNOG SRCA

Postoji manji rizik da će doći do:

 • Pojave otoka (hematoma) na mestu punkcije krvnog suda ruke ili prepone
 • Alergijske reakcije na kontrastno sredsvo ili druge materaijale koji se koriste
 • Oštećenja arterija tokom prolaska katetera ili stenta
 • Lokalne ili sistemske infekcije
 • Aritmije koje su najčešće prolaznog karaktera


Teške komplikacije kao što su infarkt, moždani udar ili smrt pacijenta su izuzetno retke.


PRIPREMA ZA KATETERIZACIJU LEVOG I DESNOG SRCA

 • Molimo Vas da kod kuće ostavite nakit i sat.
 • Pre prijema nemojte jesti 6 sati niti pušiti, a vodu možete piti do samog dolaska u bolnicu.
 • Na prijemu u bolnicu će biti urađen EKG , pregled lekara na prijemu i otvorena Istorija bolesti.
 • Ako nosite sočiva ponesite kutijicu za ista.
 • Ukoliko uzimate metformin (Glucophage/Siofor/ Gluformin) prekinute sa uzimanjem 24 sata pred intervenciju. Nemojte ga uzimati na dan intervencije i sutradan.
 • Ukoliko uzimate lekove za zgrušavanje krvi (Farin, Sintrom, Sinkum, Pradaxa, Xarelto, Eliquis) obavezno nam to prijavite kako bi se konsultovao interventni kardiolog za ukidanje istih.
 • Ako uzimate Aspirin, Plavix ili Briliqe nastavite sa uzimanjem leka.
 • Ukoliko uzimate bilo koju kardiološku ili drugu terapiju normalno je uzmite i na dan intervencije sa gutljajem vode.
 • Nalazi koji su neophodni kao priprema pre intervencije:
 • Izveštaj lekara koji indikuje koronarografiju
 • Analize krvi ne starije od 14 dana:
 • Kompletna krvna slika , CRP i sedimentacija, urea, kreatinin, glikemija, holesterol, HDL,  LDL, trigliceridi, Natrijum, Kalijum, Hloridi,PT( INR), aPTT, krvna grupa
 • Rendgenski snimak pluća i srca  (CD ili snimak)
 • Nalaz ultrazvuka srca

Na intervenciju treba poneti ličnu terapija (lekove)  u orginalnim kutijama i lični dokument sa slikom (ličnu kartu ili pasoš).


OPORAVAK NAKON KATETERIZACIJE LEVOG I DESNOG SRCA

Pošto se kateterizacija završi, na mesto ulaska katetera se izvrši pritisak rukom ili posebnom spravom zbog zaustavljanja krvarenja i pacijent se vraća u bolesničku sobu na posmatranje.  Ako je kateterizacija urađena kroz arteriju ruke pacijent može da ustane i hoda odmah nakon intervencije.

Ako je intervencija izvedena preko preponske arterije ili vene, pacijent mora da leži mirno na leđima nekoliko sati da bi se sprečilo krvarenje. Neophodan je pritisak na mesto punkcije da bi se sprečilo krvarenje i ubrzao proces zarastanja. 

Nakon intervencije je neophodno povećati unos tečnosti da bi se iz organizma što pre izbacio kontrast koji je korišćen tokom intervencije.

Većina pacijenata bude otpuštena iz bolnice  istoga dana ili sutradan, zavisno od vrste intervencije.

Zavoj na mestu uvođenja vodiča treba ostaviti još sledeća 24 sata. 

Treba izbegavati nanošenje kreme, losiona i sl na mesto punkcije kao i nošenje teškog tereta sledećih nekoliko dana. 

zakazite pregled
pisite nam
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!