Kateterizacija srca

ŠTA JE KATETERIZACIJA SRCA?

Kateterizacija srca je dijagnostička metoda koja se primenjuje da bi se dijagnostiifikovale i lečile  bolesti srca, krvnih sudova srca, zalistaka ili drugih srčanih struktura. Tokom kateterizacije srca, tanka cevčica koja se naziva kateter se uvodi u arteriju ili venu u ruci ili preponi i dovodi uz kontrolu rentgen aparata do srca. 


INDIKACIJE / ZAŠTO STE SE RADI KATATERIZACIJA SRCA?

Kateterizacijom  srca je moguće izvršiti sledeće procedure:

 • Merenje pritisaka u srčanim šupljinama
 • Uzimanje uzoraka krvi iz kojih se meri saturacija kiseonika na raznim mestima u srcu 
 • Ubrizgavanje kontrasta  u srčane šupljine - ventrikulografija
 • Ubrizgavanje kontrasta u srčane (koronarne) arterije – koronarografija
 • Proširenje suženja na koronarnim arterijama sa ili bez ugradnje stenta – angioplastika ili perkutana koronarna intervencija (PCI)
 • FFR ili merenje pritisaka ispred i iza suženja u koronarnim arterijama
 • IVUS ili intravaskularni ultrazvuk je pregled kojim se pomoću ultrazvuka snima unutrašnjost krvnog suda
 • OCT ili optička koherentna tomografija kojom se pomoću svetlosnih zraka dobija detaljna slika unutrašnjosti koronarnih arterija
 • Biopsija miokarda, uzimanje delića srčanog tkiva koje se zatim analizira pod mikroskopom
 • Zatvaranje patoloških šupljina između srčanih komora
 • Zamena aortnog zaliska (TAVI)
 • Intervencije na mitralnom i drugim srčanim zaliscima
 • Zatvaranje srčanog priveska leve pretkomore


KAKO SE IZVODI KATETERIZACIJA SRCA?

Koronarografiju i PKI izvodi četvoročlani tim predvođen specijalistom interventne kardiologije. 

Pre intervencije će Vas detaljno pregledati kardiolog koji izvodi proceduru. 

U šaku ili ruku će vam biti plasirana intravenska kanila koja se koristi kada je neophodno davanje leka u venu. Na grudni koš će vam biti stavljene EKG elektrode za praćenje srčanog ritma za vreme zahvata.

Primićete lokalnu anesteziju i bićete svesni i moći ćete da komunicirate sa doktorom tokom intervencije.

Lekar će antiseptičkim rastvorom sterilizovati područje na vašem ručnom zglobu ili preponi. Na mestu punkcije arterije preko koje se uvodi kateter se daje lokalna anestezija. Kada anestezija počne da deluje u arteriju se uvodi plastična cevčica (uvodnik) preko kojega se u krvni sud uvodi kateter. 

Zatim se specijalnim sistemom pod kontrolom Rentgenskih zraka kateter dovodi do srca. Preko katetera se u krvne sudove ili srčane šupljine ubrizgava kontrast, mere pritisci ili se uvode drugi instrumenti zavisno od vrste intervencije.

U toku intervencije možete osetiti toplinu (vrućinu) u glavi i telu koja nastaje kao posledica davanja kontrastnog sredstva prilikom snimanja.

Snimanje prosečno traje od 30 do 60 minuta ali može trajati i duže.

Doza zračenja koju primite minimalna je potrebna doza za dobijanje precizne dijagnoze.


POTENCIJALNI RIZICI KATETERIZACIJE SRCA

Postoji manji rizik da će doći do:

 • pojave otoka (hematoma) na mestu punkcije krvnog suda ruke ili prepone
 • alergijske reakcije na kontrastno sredsvo
 • oštećenje arterija koje nastaje prilikom prolaska katetera ili drugog materaijala, 
 • lokalne ili sistemske infekcije
 • aritmije koje su najčešće prolaznog karaktera

Teške komplikacije kao što su infarkt, moždani udarili smrt pacijenta su izuzetno retke.


PRIPREMA ZA KATETERIZACIJU SRCA

Pre intervencije:

 • Pacijent ne sme da konzumira hranu 6 sati pre intervencije i  tečnost 2 sata pre intervencije.
 • Pušenje je zabranjeno.
 • Lekove koje redovno uzima moze da popoije sa malo vode.
 • Ukoliko uzima metformin (Glucophage/Siofor/ Gluformin), treba prekinuti sa uzimanjem 24 sata pred intervenciju. Ne sme da ga uzimati na dan intervencije ni sutradan.
 • Ukoliko uzimate lekove za zgrušavanje krvi (Farin, Sintrom, Sinkum, Pradaxa, Xarelto, Eliquis) obavezno mora da to prijaviti, kako bi se konsultovao interventni kardiolog za ukidanje istih.
 • Ako uzima Aspirin, Plavix ili Briliqe, treba konsultovati kardiologa.

Nalazi koji su neophodni kao priprema pre intervencije:

 • Izveštaj lekara koji indikuje koronarografiju
 • Analize krvi ne starije od 14 dana:

Kompletna krvna slika , CRP i sedimentacija, 

urea, kreatinin, glikemija, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, Natrijum, Kalijum, Hloridi,PT( INR), aPTT, krvna grupa

 • Rendgenski snimak pluća i srca  (CD ili snimak)
 • Nalaz ultrazvuka srca


OPORAVAK NAKON KATETERIZACIJE SRCA

Pošto se kateterizacija završi, na mesto ulaska katetera se izvrši pritisak rukom ili posebnom spravom zbog zaustavljanja krvarenja i pacijent se vraća u bolesničku sobu na posmatranje. Većina intervencija U Belmedic opštoj bolnici se izvodi preko arterija ruke. U tom slučaju pacijent može da ustane i hoda odmah nakon intervencije.

Ako je intervencija izvedena preko preponske arterije pacijent mora da leži mirno na leđima nekoliko sati da bi se sprečilo krvarenje. Neophodan je pritisak na mesto punkcije da bi se sprečilo krvarenje i ubrzao proces zarastanja. 

Nakon intervencije je neophodno povećati unos tečnosti da bi se iz organizma što pre izbacio kontrast koji je korišćen tokom intervencije.

Većina pacijenata bude otpuštena iz bolniceistoga dana ili sutradan, zavisno od vrste intervencije.

Zavoj na mestu uvođenja vodiča treba ostaviti još sledeća 24 sata. 

Treba izbegavati nanošenje kreme, losiona i sl na mesto punkcije kao i nošenje teškog tereta sledećih nekoliko dana. 

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
80.000,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!