Klasična (otvorena) hernioplastika

ŠTA JE KLASIČNA (OTVORENA) HERNIOPLASTIKA?

Kila (hernia)  predstavlja ispupčenje na delu trbušnog zida koje  nastaje  usled  prolaska trbušne maramice, dela creva, neke druge  strukture ili  organa  kroz otvor na trbušnom zidu (oslabljeni deo  trbušnog zida).   Hernioplastika je naziv za operaciju kojom se uklanja  kila. Postoje   klasična i laparoskopska hernioplastika. Klasična (otvorena)  hernioplastika predstavlja operaciju uklanjanja kile (najčešće   preponska ili na drugim lokalizacijama) koja uključuje  pravljenje  većeg  reza, vraćanje struktura u trbušnu duplju kroz taj rez i   postavljanje  protetske mrežice u cilju ojačavanja tog dela trbušnog   zida. Otvorena  hernioplastika se najčešće izvodi u ambulantnim  uslovima,  bez obzira na  starosnu dob i udružena oboljenja. Cela  procedura traje  sat vremena.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?

Hirurško uklanjanje kile otvorenom hernioplastikom preporučuje se kod:

 • Kile koja uzrokuje bol ili neke druge smetnje.
 • Ukoliko dođe do uklještenja kile ili nekih drugih komplikacija (strangulacija...).
 • Nastanka kile kod dece. Kod beba i dece preporučuje se uklanjanje kile otvorenom hernioplastikom.

KAKO SE IZVODI?

 • Otvorena  hernioplastika se može se obavljati u lokalnoj, spinalnoj ili opštoj  anesteziji. Tokom hernioplastike koriste se protetske mrežice ili drugi  sintetički materijali koji pomažu ojačavanje tog dela trbušnog zida i  sprečavaju ponovni nastanak kile. Ova procedura daje dobar rezultat,  naročito kod kile koja je većih dimenzija ili kod ponovnog javljanja  kile na istom mestu. Protetske mrežice se prišivaju za tzv. oslabljena  mesta na trbušnom zidu i sprečavaju ponovni prolaz creva ili drugih  struktura.

POTENCIJALNI RIZICI

 • Rizik  od ponovnog javljanja kile je manji ukoliko operaciju obavlja iskusan  hirurg i ukoliko se koriste protetske mrežice. U povišenom riziku od  nastanka komplikacija nakon ove operacije su pacijenti koji  su  ranije  imali duboku vensku trombozu, pacijenti koji uzimaju Aspirin Ili  antikoagulantnu terapiju (Farin, Sincum, Sintrom, Xarelto, Pradaxa,  Eliquis) i pušači.
 • Postoji rizik od pojave alergijske reakcije na anestetike koji se koriste tokom pocedure.
 • Kao i u svakoj proceduri postoji rizik od krvarenja i infekcije.
 • Veoma  retlko može doći do oštećenja nerava, povrede femoralne (butne)  arterije i vene, utrnulosti kože na mestu obavljanja operacije,  smanjenog dotoka krvi u testise (testikularne atrofije) ili oštećenja  semene vrpce (može dovesti do steriliteta).

PRIPREMA

 • Nemojte jesti i piti 8 sati pre procedure. Jutro pre procedure možete uzeti svoje lekove sa malom količinom vode.
 • U konsultaciji sa lekarom potrebno je da kratkotrajno prekinete sa uzimanjem lekova koji utiču na zgrušavanje krvi.
 • Prestanite sa pušenjem. Pušenje može uticati na ponovnu pojavu kile.

OPORAVAK

 • Istog  dana možete ići kući. Možete se vratiti svojim uobičajenim dnevnim  aktivnostima nakon 7 dana, a kompletan oporavak traje oko 3 nedelje.  Nakon 6 nedelja možete upražnjavati fizičku aktivnost.
 • Nemojte se izlagati aktivnostima koje mogu provocirati bol. Seksualne odose možete imati bezbedno nakon 3 nedelje.
 • Ukoliko  se pojavi otok oko rane ne znači da je operacija protekla   neuspešno.  Na to mesto možete stavljati hladne obloge na svakih sat vremena do dva.
 • Ukoliko  primetite: toplinu ili crvenilo oko reza, otok ili tvrdoću testisa,  krvarenje rane ili imate visoku temperaturu javite se u Bel Medic svom  doktoru. 

Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!