Kompjuterizovano vidno polje - KVP

Oftalmologija

Kompjuterizovano vidno polje (KVP) ili Kompjuterizovana perimetrija

ŠTA JE KVP

KVP je funkcionalno ispitivanje vidnog polja, koje nam pruža veoma precizne, ponovljive podatke koji se ciljano interpretiraju. Daje nam uvid u funkcionalno stanje centralnih ( očni živac i makula) i perifernih delova vidnog polja i omogućava rano otkrivanje početnog glaukoma.

INDIKACIJE/ZAŠTO SE RADI?

  • Najčešće se radi u cilju ranog otkrivanja glaukoma
  • U sklopu praćenja glaukoma (dejstva terapije)
  • U sklopu dijagnostike neuroloških oboljenja (multiple skleroze, oboljenja vidnog živca, tumora mozga, moždanog udara, tumora hipofize, CVI i drugih)
  • Kod praćenja neželjenih dejstava nekih lekova (Resochin)
  • Kao ciljani pregled za profesionalne vozačke i druge dozvole (pilotske, pomorske,...) - Sistematski pregledi

KAKO SE IZVODI?

Dijagnostički prefled vidnog polja  se vrši u zamračenoj ordinaciji, tako što pacijent sedi za aparatom na čijoj se površini (kupoli) emituju svetlosni stimulusi u vidu tačaka, različite veličine i intenziteta svetla, koje pacijent treba da uoči. Pritiskom  na taster koji drži u ruci, pacijent detektuje  da je video svetlosni stimulus. Testira se svako oko ponaosob.Kompjuter registruje odgovore pacijenta i obrađuje  dobijene informacije. Na kraju dobijamo grafički i numerički prikaz pacijentovog vidnog polja, testiranog različitim programima i strategijama u zavisnosti od zadatih standarda.

POTENCIJALNI RIZICI

Nema nikakvih rizika po paijenta

PRIPREMA

Potrebno je da pacijent ponese naočare koje ima, posebno je važno ako ima naočare za čitanje.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!