Kompozitni ispun – jednopovršinski

Stomatologija (lečenje oboljenja zuba)

ŠTA JE KOMPOZITNI ISPUN-JEDNOPOVRŠINSKI ?

Intervencija koja ima za cilj uklanjanje karijesa i/ili nadoknadu ,  iz drugih razloga, izgubljenog zubnog tkiva, na jednoj površini zuba.

INDIKACIJE/ZAŠTO SE RADI

U cilju lečenja karijesa i sprečavanja budućih komplikacija.

KAKO SE IZVODI?

Mašinskim i ručnim instrumentima..

POTENCIJALNI RIZICI

Alergija na anestetik.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!