Koronarografija i perkutna koronarna intervencija (PKI)

ŠTA JE KORONAROGRAFIJA I PKI? 

Koronarnografija i prekutana koronarna intervencija su minimalno invazivne interevencije prilikom kojih se vrši dijagnostikovanje suženja ili zapušenja krvnih sudova srca, a zatim i njihovo lečenje. U velikom broju slučajeva suženje se leči u istom aktu ugradnjom stenta. Intervencija se obavlja u Sali za kateterizaciju srca pod kontrolom rendgena.


INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI KORONAROGRAFIJA I PKI?

Indikacije su:

 • Bolovi u grudima koji se javljaju u toku akutnog koronarnog sindroma (infarkt miokarda i nestabilna angina pektoris)
 • Bolovi u grudima pri fizičkom naporu (hronični koronarni sindrom ili stabilna angina pektoris)
 • Bolovi u grudima nejasnog uzroka 

(posebno kada rezultati MSCT koronarografskog pregleda ili testa opterećenjem ne mogu da dovedu do dijagnoze)

 • Ispitivanje uzroka popuštanja srca 


Najveću korist od intervencije imaju pacijenti sa akutnoim infarkta miokarda jer se  hitnim otvaranjem krvnog suda smanjuje smrtnost I umanji se oštećenje srčanog mišića i sve teške posledice koje to oštećenje nosi.

Ukoliko imate bol u grudima (anginu pektoris) i pored uzimanja standardne terapije lekovima, intervencija sa ugradnjom stenta može da otkloni bolove, poboljša toleranciju napora i kvalitet života.


KAKO SE IZVODI KORONAROGRAFIJA I PKI?

Koronarografiju i PKI izvodi četvoročlani tim predvođen specijalistom interventne kardiologije. 

Pre intervencije će Vas detaljno pregledati kardiolog koji izvodi proceduru. 

Primićete lokalnu anesteziju i bićete svesni i moći ćete da komunicirate sa doktorom tokom intervencije.

Lekar će antiseptičkim rastvorom sterilizovati područje na vašem ručnom zglobu ili preponi. Pristupom kroz arteriju u predelu ručnog zgloba ili retko prepone, preko tanke žice vodiča se u krvotok uvodi cevčica (kateter). Kateter se  posebnim sistemom, pod kontrolom Rentgenskog aparata dovodi do srca, ubrizgava se kontrast koji obojava unutrašnjost krvnih sudova srca i na taj način omogućava identifikaciju suženja ili zapušenja krvnih sudova srca.

U toku koronarografije možete osetiti toplinu (vrućinu) u glavi i telu koja nastaje kao posledica davanja kontrastnog sredstva prilikom snimanja.

Snimanje prosečno traje od 30 do 60 minuta ali može trajati i duže.

Doza zračenja koju primite minimalna je potrebna doza za dobijanje precizne dijagnoze.

Nakon dijagnostičke koronarografije, donosi se odluka o eventualnoj ugradnji stenta ili drugoj vrsti lečenja. 

Ukoliko je lokalizacija i stepen suženja koronarnih arterija nepovoljan za ugradnju stenta, nakon koronarne angiografije u toku narednih dana se saziva konzilijum lekara sačinjen od kardiologa, interventnog kardiologa i kardiohirurga, koji na osnovu snimaka sa koronarografije donosi odluku o daljem lečenju pacijenta.


POTENCIJALNI RIZICI KORONAROGRAFIJE I PKI

Postoji manji rizik da će doći do:

 • Pojave otoka (hematoma) na mestu punkcije krvnog suda ruke ili prepone
 • Alergijske reakcije na kontrastno sredsvo ili druge materaijale koji se koriste
 • Oštećenja arterija tokom prolaska katetera ili stenta
 • Lokalne ili sistemske infekcije
 • Aritmije koje su najčešće prolaznog karaktera

Teške komplikacije kao što su infarkt, moždani udar ili smrt pacijenta su izuzetno retke.


PRIPREMA ZA KORONAROGRAFIJU I PKI

Pre procedure:

 • Molimo Vas da kod kuće ostavite nakit i sat.
 • Pre prijema nemojte jesti 6 sati niti pušiti, a vodu možete piti do samog dolaska u bolnicu.
 • Na prijemu u bolnicu će biti urađen EKG , pregled lekara na prijemu i otvorena Istorija bolesti.
 • Ako nosite sočiva ponesite kutijicu za ista.
 • Ukoliko uzimate metformin (Glucophage/Siofor/ Gluformin) prekinute sa uzimanjem 24 sata pred intervenciju. Nemojte ga uzimati na dan intervencije i sutradan.
 • Ukoliko uzimate lekove za zgrušavanje krvi (Farin, Sintrom, Sinkum, Pradaxa, Xarelto, Eliquis) obavezno nam to prijavite kako bi se konsultovao interventni kardiolog za ukidanje istih.
 • Ako uzimate Aspirin, Plavix ili Briliqe nastavite sa uzimanjem leka.
 • Ukoliko uzimate bilo koju kardiološku ili drugu terapiju normalno je uzmite i na dan intervencije sa gutljajem vode.
 • Nalazi koji su neophodni kao priprema pre intervencije:
 • Izveštaj lekara koji indikuje koronarografiju
 • Analize krvi ne starije od 14 dana:
 • Kompletna krvna slika , CRP i sedimentacija, urea, kreatinin, glikemija, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, Natrijum, Kalijum, Hloridi,  PT( INR), aPTT, krvna grupa
 • Rendgenski snimak pluća i srca  (CD ili snimak)
 • Nalaz ultrazvuka srca
 • Na intervenciju treba poneti ličnu terapija (lekove)u orginalnim kutijama i lični dokument sa slikom (ličnu kartu ili pasoš).


OPORAVAK NAKON KORONAROGRAFIJE I PKI

Pošto se kateterizacija završi, na mesto ulaska katetera se izvrši pritisak rukom ili posebnom spravom zbog zaustavljanja krvarenja i pacijent se vraća u bolesničku sobu na posmatranje. Većina intervencija U Belmedic opštoj bolnici se izvodi preko arterija ruke. U tom slučaju pacijent može da ustane i hoda odmah nakon intervencije.

Ako je intervencija izvedena preko preponske arterije pacijent mora da leži mirno na leđima nekoliko sati da bi se sprečilo krvarenje. Neophodan je pritisak na mesto punkcije da bi se sprečilo krvarenje i ubrzao proces zarastanja. 

Nakon intervencije je neophodno povećati unos tečnosti da bi se iz organizma što pre izbacio kontrast koji je korišćen tokom intervencije.

Većina pacijenata bude otpuštena iz bolnice  istoga dana ili sutradan, zavisno od vrste intervencije.

Zavoj na mestu uvođenja vodiča treba ostaviti još sledeća 24 sata. 

Treba izbegavati nanošenje kreme, losiona i sl na mesto punkcije kao i nošenje teškog tereta sledećih nekoliko dana. 

zakazite pregled
pisite nam
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!