Kreatinin u 24h urinu

Urin

ŠTA JE KREATININ?

Kreatinin je organsko jedinjenje koje u ljudskom telu nastaje kao sporedni produkt metabolizma proteina (razgradnjom kreatin fosfata u mišićima). Iz tela ga izlučuju bubrezi mokraćom, u kojoj ga ima u najvećoj koncentraciji. Ukoliko bubrezi ne funckionišu normalno može doći do nagomilavanja kreatinina u krvi.

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Laboratorijsko određivanje kreatinina izvodi se u cilju procene bubrežne funkcije. Nivo kreatinina se može meriti i u mokraći.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Kao uzorak se koristi 24-časovni urin.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!