Kućna poseta stomatologa ( radi uzimanja otisaka)

Stomatologija (lečenje oboljenja zuba)

ŠTA JE KUĆNA POSETA STOMATOLOGA (RADI UZIMANJA OTISAKA)?

Uzimanje otiska, u kućnoj poseti, u procesu izrade protetske nadoknade.

INDIKACIJE/ZAŠTO SE RADI

Tokom procesa izrade protetske nadoknade, ukoliko dolazak pacijenta u ordinaciju nije moguć.

KAKO SE IZVODI?

Otisnim masama i kašikama za uzimanje otisaka.

POTENCIJALNI RIZICI

Ne postoji značajan rizik.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!