LDH

Enzimi

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Radi se kao pomoć u dijagnostici oboljenja koja uzrokuju oštećenje  tkiva, kao što su oboljenja jetre ili oboljenja krvi, kao i kod praćenju  istih; kod praćanja terapijskog odgovora kod nekih malignih oboljenja,  kao i kod davanja prognoze istih, da se proceni telesna tečnost (ne  određuje se iz krvi).

KADA SE RADI ANALIZA?

Zajedno sa nizom drugih testova kada lekar sumnja da pacijent ima  akutno ili hronično stanje koje uzrokuje oštećenje tkiva ili ćelija; kod  nekih tipova tumora; kod sumnje na meningitis kada se određuje iz  CSF-a, kao i kod nakupljanja tečnosti u određenim delovima tela. 

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci.

PRIPREMA 

Nije potrebna posebna priprema. 


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!