Lečenje jednog korenskog kanala

Stomatologija (lečenje oboljenja zuba)

ŠTA JE LEČENJE JEDNOG KORENSKOG KANALA?

Intervencija koja ima za cilj lečenje kanala korena zuba – definitivno punjenje kanala korena.

INDIKACIJE/ZAŠTO SE RADI

U cilju uklanjanja patogenih mikroorganizama iz kanala korena zuba, kao i u okviru pripreme za protetsko zbrinjavanje.

KAKO SE IZVODI?

Mašinskim i ručnim instrumentima..

POTENCIJALNI RIZICI

Alergija na anestetik.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!