Litijum

Elektroliti / Metali / Oligoelementi

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Da se proceni nivo litijuma u krvi, u cilju održavanja terapeutskog opsega i izbegavanja toksičnosti .

KADA SE RADI ANALIZA?

Na početku terapije litijumom da bi se postigla terapijska doza, i  nakon toga periodično da bi se pratila terapija i izbegla subdoziranost  ili predoziranost koja sa sobom toksičnost.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema. 


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!