Mini implanti

Implantologija

ŠTA SU?


Predstavljaju zubne implante malih  dimenzija koji služe za stabilizaciju totalnih proteza, kao i nosači  fiksnih krunica, kada nema dovoljno mesta za standardni implant.


KAKO IZGLEDA PROCES UGRADNJE?


•  Pre same intervencije potrebno je uraditi 3D snimak. Intervencija se  zakazuje ukoliko su nakon stomatološkog pregleda i uvida u snimak  ispunjeni uslovi za izvođenje intervencije.

• Procedura se izvodi se  uz primenu lokalne anestezije, potpuno je bezbolna i traje od pola sata  do nekoliko sati (u zavisnosti od broja implanata).

• Nakon  procedure savetuju se hladne obloge i odmor. Hirurški konci  se  uklanjaju nakon 7 do 10 dana. Izrada krunica na implantima (protetska  faza) se izvodi nakon 3 do 4 meseca. U cilju bržeg oporavka nakon  intervencije, ukoliko postoji potreba, možete uzimati antibiotike,  kortikosteroide ili analgetike (u konsultaciji sa Vašim stomatologom iz  Bel Medic-a). Nakon zarastanja mekog tkiva, pristupa se izradi nove  totalne proteze, ili se stara adaptira na mini implante.


POTENCIJALNI RIZICI


Kao i sve oralno-hirurške intervencije i ugradnja mini implanata nosi sa sobom rizik od mogućih komplikacija.


PRIPREMA


Nije  potrebna posebna priprema ukoliko je pacijent potpuno zdrav, ukoliko  nije, mora se uraditi adekvatna priprema pacijenta pre ekstrakcije.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!