Nameran prekid trudnoće do 10 nedelje – instrumentalni

Šta je nameran prekid trudnoće do 10 nedelje – instrumentalni?

Nameran prekid trudnoće ili abortus podrazumeva da se plod, koji nije stariji od 10 nedelja (starost trudnoće se utvrđuje ultrazvučnim pregledom), izvadi iz materice i tako prekine trudnoća. 

Indikacije/Zašto se radi nameran prekid trudnoće do 10 nedelje – instrumentalni?

Nameran prekid trudnoće se radi u slučaju neželjene trudnoće na zahtev trudnice starije od 16 godina pre 10. nedelje trudnoće. Tada je plod dovoljno mali, pa se smatra da je tada ova intervencija bezbedna po zdravlje žene.

Kako se izvodi nameran prekid trudnoće do 10 nedelje – instrumentalni?

Nameran prekid trudnoće se izvodi u lokalnoj ili kratkotrajnoj opštoj intravenskoj anesteziji. Lokalna anestezija se daje u glić materice.

Nakon adekvatne pripreme, pod spekulumom ili ekarterima, instrumentima se otvori grlić materice i vakuum aspiratorom izvadi plod, sa svojim sekundinama. Kiretom se prekontrolišu zidovi materice da li je ostalo tkiva u njoj. Intervencija može da se radi pod kontrolom ultrazvuka da bu se dobila jasna slika i sa sigurnošću uvrdi da li su svi delovi tkiva uklonjeni. 

Procedura traje oko 15 minuta.

Potencijalni rizici namernog prekida trudnoće do 10 nedelje – instrumentalnog

Do komplikacija tokom i nakon namernog prekida trudnoće retko dolazi. Međutim, ponekad može da dođe do:

  • povrede vezivnog tikiva grlića materice 
  • povrede materice
  • probijanja zida materice 
  • međusobnog spajanje zida materice 
  • krvarenja 
  • infekcije
  • bola 
  • postabortalnog sindroma (zadržavanje krvi u materici koja se zgruša i zatvori izlaz iz materice).

Priprema za nameran prekid trudnoće do 10 nedelje – instrumentalni

Pre intervencije je neophodno da se uradi ultrazvučni pregled. Neophodno je i da pacijentkinja donese potvrdu o krvnoj grupi i Rh faktoru.

Ukoliko se radi u anesteziji, šest sati pre procedure pacijentkinja ne sme da uzima hranu, a 4 sata pre uvođenja u anesteziju obustavlja se unos tečnosti. 

Ako pacijentkinja uzima Aspirin ili Cardiopirin odnosno neki od lekova koji razređuju krv (Farin, Sintrom, Sinkum, Pradaxa, Xarelto, Eliquis), da bi se smanjio rizik od krvarenja, trebalo bi da prestane da ih uzima. 

Oporavak posle namernog prekida trudnoće do 10 nedelje – instrumentalnog

Odmah nakon intervencije je neophodno da pacijentkinja miruje najmanje sat vremena. Za to vreme se proverava da nije došlo do krvarenja. Naredna 24 časa se preporučuje mirovanje, a kroz 48 časova od intervencije pacijentkinja može da se vrati svojim uobičajenim aktivnostima.

Krvarenje nakon intervencije može trajati 7-10 dana. Ne preporučuje se upotreba tampona tokom tog krvarenja, sedenje u vodi tokom kupanja, kao ni upražnjavanje seksualnih odnosa. 

Već nakon dve nedelje od evakuacione kiretaže može da dođe do naredne ovulacije. 

Ne preporučuje se zatrudnjivanje u prvom mesecu nakon evakuacione kiretaže. 

Redovan menstrualni ciklus se očekuje 4-6 nedelja od obavljenog prekida trudnoće. 

zakazite pregled
pisite nam
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!