Natrijumu 24h urinu

ŠTA JE NATRIJUM?

Natrijum je mineral koji predstavlja elektrolit u čovečjem organizmu. Natrijum se u većoj koncentraciji nalazi u prostoru van  ćelije i ima značajnu ulogu u adekvatnoj distribuciji vode u telu,  održavanju osmotskog pritiska i funkcionisanju nerava i mišića.

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

U cilju otkrivanja i praćenja stanja i bolesti u kojima može doći do  poremećaja koncentracije Natrijuma u krvi, kao što su dehidratacija,  intoksikacija vodom itd. ili u sklopu obavljanja rutinskih  laboratorijskih analiza.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak može biti i urin,spontani ili 24-časovni.

* Videti uputstvo za sakupljanje 24-časovnog urina

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.

zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
450,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!