Neorganski Fosfat

Opšti biohemijski markeri i elekroliti

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Da se proceni nivo fosfata u krvi , kao pomoć kod dijagnoze stanja koja uzrokuju visoke ili niske nivoe fosfata u krvi.

KADA SE RADI ANALIZA?

Kod praćenja poremećaja povezanih sa abnormalnim nivoima kalcijuma,  kod osoba koje imaju oboljenja bubrega ili nekontrolisan dijabetes, koa i  kod osba koje uzimaju suplemente kalcijma ili fosfata.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se može uzeti iz vene na ruci, kao uzorak može da posluži i nasumičan uzorak urina il i uzorak 24-časovnog urina.

PRIPREMA

Uglavnom se zahteva noćno gladovanje od najmanje 8 sati bez hrane.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!