Nivelacija grebena

Oralna hirurgija

Nivelacija grebena

ŠTA JE?


Nivelacija grebena spada u preprotetski  hirurški postupak gde se bezubi vilični greben podiže na nivo pre  spuštanja, odnosno lepo zaravnjuje. Najčešće se radi kod pacijenata  kojima je indikovana neka od proteza ili fiksni protetski rad.


KAKO SE IZVODI?


•  Intervencija se izvodi u lokalnoj anesteziji. Nakon odizanja muko –  periostalnog režnja specijalnim instrumentima se zaravnjuju sve  nepravilnosti na kostima, kao i sve oštre koštane površine koje mogu da  kompromituju budući protetski rad.

• Nakon intervencije svetuju se hladne obloge i odmor, a konci se uklanjaju za 7 dana.


POTENCIJALNI RIZICI


Reč je o rutinskom zahvatu koji najčešće nije praćen ozbiljnim komplikacijama.


PRIPREMA


Nije  potrebna posebna priprema ukoliko je pacijent potpuno zdrav, ukoliko  nije, mora se uraditi adekvatna priprema pacijenta pre ekstrakcije.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.