NSE

Tumor markeri

ZAŠTO SE RADI ANALIZA?

Primarno se koristi kao pomoć u dijagnostici mikrocelularnog  karcinoma pluća, kao i da bi se pratio odgovor na terapiju tumora i da  bi se pratio povratak bolesti.

KADA SE RADI ANALIZA?

Pošto nije specifičan Kod pacijenata kod kojih je dijagnostikovan  mikrocelularni karcinom pluća, ali i kod neuroblastoma , karcinoida,  medularnih tumora štitne žlezde i endokrinih tumora pankreasa, pre  početka terapije i periodično posle terapije da bi se procenio odgovor  na terapiju.

KAKO SE UZIMA UZORAK?

Uzorak krvi se uzima iz vene na ruci.

PRIPREMA

Nije potrebna posebna priprema.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!