Operacija nosne pregrade (Septoplastika) kod dece

ŠTA JE OPERACIJA NOSNE PREGRADE?

Septoplastika  je hirurška korekcija zakrivljenosti (devijacije,  deformacije) nosne  pregrade. Nosna pregrada je struktura koja ima  koštani i hrskavičavi  deo, a devijacija nosne pregrade je stanje koje se  često javlja.  Devijacija nosne pregrade uglavnom ne utiče na pravilno  disanje, dok su  teži oblici devijacije praćeni razvojem različitih  tegoba.  Septoplastika podrazumeva ojačavanje i postavljanje nosne  pregrade u  središnji položaj. Ukoliko odlučite da ovu operaciju obavite u  Bel  Medic-u biće potrebno da porazgovarate sa našim plastičnim hirurgom  o  samoj proceduri, Vašim očekivanjima i realnim mogućnostima ove   operacije.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?

 • Teška  deformacija (devijacija) može uticati na disanje tako što   blokira/smanjuje protok vazduha kroz nozdrve i otežava disanje. Kod   određenih ljudi sa devijacijom nosne pregrade izlaganje suvom vazduhu   ili drugim specifičnim uslovima može dovesti do krvarenja ili nastanka   krasti (krusta).
 • Ukoliko devijacija nosne pregrade dovodi do   otežanog disanja i to značajno utiče na Vaše dnevno funkcionisanje može   postojati potreba za septoplastikom.

KAKO SE IZVODI?

 • Septoplastika  omogućava ojačavanje nosne pregrade skraćivanjem,  vraćanjem ili  postavljanjem u centralni položaj hrskavice ili kosti  (repozicija).  Može biti potrebno da se napravi mali rez između nozdrva.  Ukoliko nosne  kosti pomeraju nosnu pregradu na jednu stranu može biti  potrebno da se  kosti preseku na nekim mestima i repozicioniraju.
 • Graftovi su  mali delovi građe slične hrskavici koji omogućavaju  korekciju devirane  nosne pregrade, ukoliko je problem u nivou nosnog  mosta. Ponekad je  potrebno korišćenje ovih graftova u cilju ojačavanja  nosne pregrade. U  cilju sprečavanja krvarenja nakon operacije lekar Vam  može bandažirati  nos.
 • Septoplastika se obavlja u lokalnoj ili  opštoj anesteziji.  Ponekad se uz lokalnu anesteziju može koristiti i  sedacija. Ako se  operacija obavlja u opštoj anesteziji tokom operacije  nećete biti  svesni.

POTENCIJALNI RIZICI

 • Septoplastika kao i svaka operacija nosi rizik od krvarenja, infekcije ili nastanka alergijske reakcija na anestetik.
 • Postoji  rizik i od drugih mogućih komplikacija: prisustvo smetnji i  nakon  operacije (zapušenost nosa itd…); uporno krvarenje; promena u  izgledu  nosa; otvor u nosnoj pregradi (perforacija septuma); promena  čula  mirisa; prisustvo kolekcije krvi u nazalnoj šupljini koju treba   izdrenirati-ukloniti (hematom); privremen osećaj utrnulosti u nivou   gornje vilice. Ukoliko ishod operacije nije zadovoljavajući ili ukoliko   imate neku od ovih smetnji može postojati potreba da se operacija   ponovi.

PRIPREMA

 • Pre  septoplastike potrebno je da razgovarate sa svojim lekarom o   prednostima i rizicima ove operacije. Pregled će obuhvatiti razgovor sa   lekarom o Vašim smetnjama, fizikalni pregled. Lekar Vam može  predložiti  da fotografiše Vaš nos pre i posle operacije, kako bi stekao  uvid u  rezultat operacije. Razgovarajte sa lekarom o Vašim  očekivanjima.
 • U konsultaciji sa lekarom potrebno je da  privremeno prekinete uzimanje  lekova koji sprečavaju zgrušavanj krvi  (Aspirin, Plavix, Sincum,  Sintrom, Pradaxa, Xarelto, Eliquis).
 • Poželjno je da prestanete sa pušenjem, zato što pušenje usporava proces zarastanja nakon operacije.

OPORAVAK

 • Kako  biste smanjili rizik od krvarenja ili nastanka otoka nakon  operacije  potrebno je da se sledećih nekoliko nedelja pridržavate  sledećih saveta  (u zavisnosti od opsežnosti terapije i Vaših  mogućnosti): izbegavajte  napornu fizičku aktivnost, kao što je aerobik i  džogiranje (zato što  može dovesti do porasta krvnog pritiska koji može  dovesti do  krvarenja); nemojte izduvavati sadržaj iz nosa; držite glavu  podignutom  dok spavate; nosite garderobu koja se zakopčava napred;  nemojte vući  garderobu, kao što su majice i džemperi preko glave.
zakazite pregled
pisite nam
Cena usluge
142.000,00
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!