Operacije tankog i debelog creva

 • Parcijalna resekcija tankih creva sa primarnom anastomozom
 • Parcijalna resekcija tankih creva sa ileostomom
 • Derivaciona proceduralna ileo-kolo anastomoza
 • Resekcija transverzalnog kolona sa unipolarnom kolostomom
 • Resekcija transverzalnog kolona sa primarnom kolo-kolo anastomozom
 • Parcijalna resekcija sigme
 • Prednja visoka resekcija rektuma
 • Prednja visoka resekcija rektuma sa protektivnom ileostomom
 • Prednja niska resekcija rektuma
 • Prednja niska resekcija rektuma sa protektivnom ileostomom
 • Leva hemikolektomija sa unipolarnom kolostomom - Operacija sec Hartman
 • Leva hemikolektomija sa izvođenjem kolostome
 • Leva hemikolektomija sa kolo-kolo anastomozom
 • Laparoskopska leva hemikolektomija
 • Desna hemikolektomija i anostomoza creva
 • Desna hemikolektomija sa ileostomom
 • Laparoskopska desna hemikolektomija
 • Operacija u opštoj anesteziji: okluzija kolostome
 • Zatvaranje ileostome
 • Jejunostomia nutritiva - nutritivna jejunostomia
zakazite pregled
pisite nam
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!