Optička koherentna tomografija (OCT)

ŠTA JE OPTIČKA KOHERENTNA TOMOGRAFIJA OCT?

OTC je dijagnostička procedura uz pomoć koje se vrši ispitivanje detaljne unutrašnje strukture koronarnih arterija.Obično se radi prilikom kateterizacije srca. Optička koherentna tomografija, za razliku od intravaskularnog ultrazvuka, koristi svetlosne umesto zvučnih talasa i tako daje višestruko uvećanu neuporedivo jasniju sliku.


INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI OPTIČKA KOHERENTNA TOMOGRAFIJA (OCT)?

OCT se radi:

 • Da bi se iznutra detaljno videla struktura arterije 
 • Da bi se procenio stepen kalcifikacije, distribucija plakova i suženja krvnog suda (stenoze)
 • Da bi se utvrdilo prisustvo lezija,      krvnih ugrušaka i  intramuralnih      hematoma
 • Da bi se izmerio pluprečnik krvnog suda i odredila veličina potrebnog stenta koji treba da se postavi 
 • Da bi se  procenio i proverio položaj ugrađenog stenta u krvnom sudu. 
 • Koristi se pre implantacije stenta radi precizne procene dijametra arterije, vizualizacije anatomije i histologije arterosklerotskog plaka i nakon ugradnje stenta radi procene položaja stenta u odnosu na zid arterije.


KAKO SE IZVODI OPTIČKA KOHERENTNA TOMOGRAFIJA (OCT)

OCT se obično primenjuje uz proceduru kateterizacije srca, koronarografije ili intervencije na koronarnim arterijama. Većini pacijenata se tada postavlja i stent da bi arterija ostala prohodna. OCT koristi svetlosne talase dužine približno infracrvenim zracima da bi se dobila slika unutrašnjosti koronarnih arterija. Slike dobijene ovim pregledom su izuzetno visoke rezolucije i mogu da se jasno vide plakovi u arteriji, njihov sastav (mast, kalcijum, fibrozno tkivo), a mogu se videti i najmanja oštećenja krvnog suda i prisustvo ugrušaka.  Pre postavljanja stenta se može tačno izmeriti promer krvnog suda i dužina suženja, a nakon ugradnje stenta može se proveriti da li je stent pravilno postavljen u odnosu na zid krvnog suda i suženje.


POTENCIJALNI RIZICI OPTIČKE KOHERENTNE TOMOGRAFIJE (OCT)

Postoji manji rizik da će doći do:

 • Pojave otoka (hematoma) na mestu punkcije krvnog suda ruke ili prepone
 • Alergijske reakcije na kontrastno sredsvo ili druge materaijale koji se koriste
 • Oštećenja arterija tokom prolaska katetera ili stenta
 • Lokalne ili sistemske infekcije
 • Aritmije koje su najčešće prolaznog karaktera


Teške komplikacije kao što su infarkt, moždani udar ili smrt pacijenta su izuzetno retke.


PRIPREMA ZA OPTIČKU KOHERENTNU TOMOGRAFIJU (OCT)

Pre procedure:

 • Molimo Vas da kod kuće ostavite nakit i sat.
 • Pre prijema nemojte jesti 6 sati niti pušiti, a vodu možete piti do samog dolaska u bolnicu.
 • Na prijemu u bolnicu će biti urađen EKG , pregled lekara na prijemu i otvorena Istorija bolesti.
 • Ako nosite sočiva ponesite kutijicu za ista.
 • Ukoliko uzimate metformin (Glucophage/Siofor/ Gluformin) prekinute sa uzimanjem 24 sata pred intervenciju. Nemojte ga uzimati na dan intervencije i sutradan.
 • Ukoliko uzimate lekove za zgrušavanje krvi (Farin, Sintrom, Sinkum, Pradaxa, Xarelto, Eliquis) obavezno nam to prijavite kako bi se konsultovao interventni kardiolog za ukidanje istih.
 • Ako uzimate Aspirin, Plavix ili Briliqe nastavite sa uzimanjem leka.
 • Ukoliko uzimate bilo koju kardiološku ili drugu terapiju normalno je uzmite i na dan intervencije sa gutljajem vode.


OPORAVAK NAKON OPTIČKE KOHERENTNE TOMOGRAFIJE (OCT)

Dužina boravka u bolnici zavisi od toga da li se OCT radi zajedno sa nekim drugim procedurama. 

Pošto se kateterizacija završi, na mesto ulaska katetera se izvrši pritisak rukom ili posebnom spravom zbog zaustavljanja krvarenja i pacijent se vraća u bolesničku sobu na posmatranje. Većina intervencija U Belmedic opštoj bolnici se izvodi preko arterija ruke. U tom slučaju pacijent može da ustane i hoda odmah nakon intervencije.

Ako je intervencija izvedena preko preponske arterije pacijent mora da leži mirno na leđima nekoliko sati da bi se sprečilo krvarenje. Neophodan je pritisak na mesto punkcije da bi se sprečilo krvarenje i ubrzao proces zarastanja. 

Nakon intervencije je neophodno povećati unos tečnosti da bi se iz organizma što pre izbacio kontrast koji je korišćen tokom intervencije.

Većina pacijenata bude otpuštena iz bolniceistoga dana ili sutradan, zavisno od vrste intervencije.

Zavoj na mestu uvođenja vodiča treba ostaviti još sledeća 24 sata. 

Treba izbegavati nanošenje kreme, losiona i sl na mesto punkcije kao i nošenje teškog tereta sledećih nekoliko dana. 

zakazite pregled
pisite nam
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!