Ortokin (ORTHOKIN) terapija

Ortokin (Orthokin) terapija  predstavlja savremeni vid antizapaljenske terapije. Zasniva se na  primeni sopstvenog (autolognog) seruma obogaćenog antizapaljenskim  proteinima - citokinima i faktorima rasta - koji se aplikuju u obolelo  ili oštećeno tkivo. Bel Medic je licencirani Ortokin centar (Orthokin center), a ortokin (Orthokin) metodu izvode licencirani lekari prof. dr Nemanja Damjanov, internista-reumatolog, doc. dr Goran Radunović, internista-reumatolog, prof dr Goran Tulić, ortoped, dr Marko Čvorović, ortoped, dr Ivica Medenica, ortoped.   

Ovaj vid biološke terapije omogućava prirodno poboljšanje i oporavak oštećenih tkiva i to:

  1. Zglobova kolena, kuka, ramena kod osteoartritisa
  2. Zglobne hrskavice posle traumatskih oštećenja
  3. Lumboišijalgije (Lumboishialgia)
  4. Traumatske rupture mišića
  5. Patoloških promena tetiva i ligamenata
  6. Drugih zapaljenskih i posttraumatskih stanja

Terapija AUTOLOGNIM KONDICIONIRANIM SERUMOM – ORTOKINOM (Orthokin)  nova je metoda lečenja regenerativne medicine koja, uz poboljšanje  stanja u bolestima i povredama, ima i visoki stepen bezbednosti.

KAKO SE IZVODI ORTOKIN (Orthokin)

Medicinska sestra uzima uzorak venske krvi pacijenta u specijalnu  epruvetu - monovetu.  Posebne staklene kuglice unutar monovete privlače  ćelije krvi i podstiču sintezu antizapaljenskih proteina: citokina i  faktora rasta. Monovete se inkubiraju na 37ºC. Potom se u postupku  centrifugiranja ćelije krvi odvajaju od seruma. Serum obogaćen visokom  koncentracijom antizapaljenskih proteina se čuva zamrznut za naredne  primene.

ŠTA SU ANTIZAPALJENSKIH PROTEINI  U SERUMU I KAKO DELUJU?

Ortokin (Orthokin) terapija sprečava delovanje  interleukin1 (IL-1) na taj način što podstiče ćelije u krvi pacijenta da  u toku inkubacije u velikoj koncentraciji proizvode antagonist  interleukin 1 receptora, koji je odgovoran za smanjenje oštećenja  zglobne hrskavice. Posle inkubacije na 37ºC koncentracija antagonist  interleukin 1 receptora se poveća do 140 puta.
Blokiranjem vezivanja interleukina 1 za ćelije smanjuje se oštećenje hrskavice i drugih lediranih tkiva.
U toku inkubacije dolazi i do povećanja koncentracije faktora rasta u inkubiranom uzorku krvi.
Faktori  rasta podstiču oporavak tkiva, epitelizaciju, spontano zatvaranje rane,  stvaranje vezivnog tkiva i aktivaciju fibroblasta na mestu povrede

KO I NA KOJI NAČIN PRIMENJUJE AUTOLOGNI SERUM?

Aplikaciju autolognog  seruma na obolelo mesto (u zglobnu šupljinu, u  obolelu ili povređenu tetivu, ligament ili mišić) radi isključivo  licencirani lekar specijalista.
Aplikacija seruma obogaćenog  antizapaljenskim proteimina se može aplikovati u zglobnu šupljinu  (intraartikularno) pod kontrolom ultrazvuka što povećava preciznostu u  aplikaciji seruma.

KOLIKO ČESTO SE APLIKUJE SERUM?

1-2 puta nedeljno, zavisno od indikacije i procene lekara.

KOLIKO PUTA PACIJENT DOLAZI NA ORTOKIN (Orthokin) TERAPIJU?

Od jednog uzetog uzorka krvi, nakon obrade, može se dobiti 5- 6 injekcija seruma.
Broj uzastopnih terapija ortokin (Orthokin) metodom može biti i duži.

KAKVA JE RAZLIKA IZMEĐU ORTOKIN (Orthokin) METODE I PRP METODE?

Mada naizgled slične, ove dve terapijske procedure se razlikuju u dva bitna elementa:

  1. Plazma obogaćena trombocitima (PRP) sadrži faktore rasta, ali ne i  antagonist interleukin 1 receptora, koji je odgovoran za smanjenje  oštećenja zglobne hrskavice.
    Zato je PRP metoda znatno manje efikasna od ortokin (Orthokin) metode u lečenju osteoartritisa i ima lošiji efekat na regeneraciju zglobne hrskavice.
  2. Plazma obogaćena trombocitima (PRP) ima primenu u estetskoj regenerativnoj medicini, dok se ortokin (Orthokin) metoda u ovoj oblasti ne primenjuje.

KOLIKO KOŠTA TERAPIJA?

Cena ortokin (Orthokin) terapije za koleno/kuk/rame (4-5 aplikacija) je 146.400,00 dinara.
Dodatno  se naplaćuje pregled specijaliste - pre prve aplikacije autolognog  seruma i kontrolni pregledi specijaliste - prilikom svake naredne  aplikacije.
Cena ortokin (Orthokin) terapije za kičmu (3 aplikacije) je 192.000,00 dinara.
Koristi  se u rešavanju hroničnog lumbalnog sindroma tako što se sopstveni  (autologni) serum daje kao spinalna injekcija u blizinu korena nerva, u  diskus ili u fasetne zglobove pod kontrolom rentgenske skopije (C luk).

zakazite pregled
pisite nam
Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!