OTOREAD - uređaj za rano otkrivanje oštećenja sluha kod novorođenčadi i male dece

Dečja otorinolaringologija

ŠTA JE OTOREAD UREĐAJ?

Uređaj koji se zove OtoRead (čitač otoakustičkih signala) je uređaj  za manuelnu (ručnu) upotrebu koji ispituje funkciju unutrašnjeg uva  (spoljašnjih slušnih ćelija) merenjem kohlearne emisije (signala koji  nastaju u unutrašnjem uvu).

ŠTA JE UROĐENO OŠTEĆENJE SLUHA?

Urođeno oštećenje sluha je poremećaj koji se javlja relativno često  kod novorođenčadi (1-2/1000 novorođenčadi). Ukoliko se ne otkrije na  vreme značajno utiče na razvoj govora (najčešće je razvoj govora  usporen). Cilj ispitivanja OTOREAD uređajem je rano otkrivanje ovog  poremećaja (zbog toga je najbolje da se ovo ispitivanje sprovede u  periodu od rođenja do 3. meseca života deteta). Ukoliko se dokaže  postojanje urođenog oštećenja sluha najbolje je da se sa terapijom  započne što ranije (u prvih 6 meseci života). Adekvatna i brza  intervencija u ovom periodu može omogućiti dalji normalan razvoj deteta,  zato što mozak u ovom periodu života ima najveću mogućnost  prilagođavanja (remodelovanja).

INDIKACIJE/ZAŠTO SE KORISTI?

  • U cilju ranog otkrivanja (skrininga) poremećaja sluha kod  novorođenčadi i male dece u okviru kompletnog audiološkog ispitivanja  sluha.

KAKO SE IZVODI?

  • Ovaj pregled se izvodi u ambulantnim uslovima i ne zahteva posebnu  akustički izolovanu prostoriju. Važno je da nema buke u okolini, jer to  remeti i produžava trajanje testa. Rezultat testa je dostupan na ekranu i  u štampanoj formi. Nakon merenja uređaj čuva rezultate za oba uha u  trajnoj memoriji.
  • OtoRead uređaj stvara niz tonova koje usmerava u  ušni kanal, a nakon toga meri emisiju iz organa čula sluha u unutrašnjem  uvu (kohlee). Koristeći različite test frekvencije ovaj uređaj  procenjuje funkciju spoljašnjih slušnih ćelija u velikom opsegu frekvencija.
  • Ukoliko je rezultat ovog isptivanja normalan -  najverovatnije dete ima normalan sluh. Kod dece čiji rezultat nije  normalan - sprovodi se detaljnije ispitivanje (kod neke dece može se  otkriti trajno oštećenje sluha).

POTENCIJALNI RIZICI

  • Ovo ispitivanje ne nosi nikakav rizik za dete i potpuno je bezbolno.
  • Nije potrebna posebna priprema deteta.
  • Kako bi se ispitivanje adekvatno obavilo poželjno je da dete bude sito i da ne plače.

Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!