Otvorena (klasična) nefrektomija

Dečja urologija i urogenitalna hirurgija

ŠTA JE OTVORENA NEFREKTOMIJA?

Nefrektomija je hirurška procedura koja podrazumeva uklanjanje  bubrega. Nefrektomija se može izvoditi u cilju lečenja zloćudnog tumora  (karcinoma) bubrega ili u cilju uklanjanja oštećenog ili povređenog  bubrega. Otvorena nefrektomija je procedura koja podrazumeva uklanjanje  bubrega kroz veliki rez na bočnoj strani trbuha. Operacija traje 2 do 4  sata. Očekivan boravak u bolnici iznosi oko 5 dana. Može biti potrebno  da 4 do 6 nedelja budete odsutni sa posla.

INDIKACIJE / ZAŠTO SE RADI?

• Hirurg izvodi nefrektomiju u cilju uklanjanja obolelog bubrega ili u  cilju uklanjanja zdravog bubrega za potrebe transplantacije.
•  Hirurg izvodi nefrektomiju u cilju lečenja zloćudnog tumora (karcinoma)  bubrega ili u cilju uklanjanja oštećenog ili povređenog bubrega.
•  Zdrave osobe sa dobrom bubrežnom funkcijom, sa zdravim životnim navikama  i bez rizika od pojave bolesti kao što su visok krvni pritisak ili  šećerna bolest predstavljaju kandidate koji potencjalno mogu biti  davaoci bubrega.

KAKO SE IZVODI?

• Nefrektomija je hirurška procedura koja se obavlja u opštoj  anesteziji. Ukoliko je reč o totalnoj (radikalnoj) nefrektomiji, hirurg  uklanja ceo bubreg, a ukoliko je reč o parcijalnoj nefrektomiji hirurg  uklanja oboleli deo bubrega i ostavlja zdrav deo bubrega.
• Otvorena  (klasična nefrektomija) obavlja se pravljenjem velikog reza na bočnoj  strani trbuha ispod donjih rebara na strani gde je bubreg koji treba da  se ukloni. Može postojati potreba da hirurg ukloni jedno rebro kako bi  omogućio bolji pristup bubregu koji će ukloniti.
• Radikalna  (totalna) nefrektomija podrazumeva uklanjanje celog bubrega i masnog  tkiva koje ga okružuje i gornji deo uretera (ureter je cev kroz koju  prolazi mokraća i koja povezuje bubreg i mokraćnu bešiku). Može  postojati potreba da hirurg ukloni i nadbubrežnu žlezdu (to je mala  žlezda koja naleže na bubreg).
• Parcijalna nefrektomija podrazumeva  uklanjanje dela bubrega koji je oštećen (zbog postojanja zloćudnog ili  benignog tumora, povrede).

POTENCIJALNI RIZICI

• Kao i svaka operacija i nefrektomija nosi rizik od: krvarenja,  infekcije, neželjenih reakcija na anesteziju, povećanog rizika od  nastanka kile na mestu gde je rez.
• Dugoročne potencijalne  komplikacije mogu nastati kao posledica nedostatka jednog bubrega ili  postojanja dva bubrega, ali jednog manje funkcionalnog nakon operacije.  Iako ukupna bubrežna funkcija generalno opada, moguće je sasvim normalno  živeti i sa jednim bubregom.
• Kao posledica oslabljene bubrežne  funkcije mogu nastati sledeće bolesti: visok krvni pritisak  (hipertenzija) i hronična bubrežna slabost.

PRIPREMA

• Dobićete detaljna uputstva o pripremi pred operaciju od medicinskog tima Bel Medica.
•  Ukoliko planirate da budete davalac bubrega biće potrebno da obavite  niz testova i ispitivanja kako bi se utvrdilo da li ste odgovarajući  kandidat.

OPORAVAK NAKON NEFREKTOMIJE

• Očekuje se da nakon operacije imate bol u trbuhu koji može trajati 1  do 2 nedelje. U konsultaciji sa lekarom možete uzeti neki od lekova  protiv bolova. Postoji mogućnost i da nakon operacije imate mučninu,  proliv, zatvor (opstipaciju), gasove ili glavobolju.
• Ubrzo nakon intervencije možete osećati umor i malaksalost. Do potpunog oporavka može biti potrebno 3 do 6 meseci.
• Očekivano je da 4 do 6 nedelja budete odsutni sa posla, u zavisnosti od tipa posla kojim se bavite i od toga kako se osećate.


Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2020. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!