Periodični pregledi radnika na radnim mestima sa povećanim rizikom sa ocenom radne sposobnosti

Medicina rada

Periodični pregledi radnika koji rade na radnim mestima sa povišenim rizikom obavljaju se po važećem Pravilniku o prethodnim i periodičnim pregledima zaposlenih ("Sl. glasnik RS", br. 120/2007 i 93/2008)

  • Radna mesta sa povišenim rizikom zbog buke
  • Radna mesta sa povišenim rizikom zbog vibracija
  • Radna mesta na visini
  • Radna mesta rukovalaca građevinskih mašina (viljuškaristi, bageristi...)
  • Radna mesta sa srednje teškim ili tekim fizičkim radom
  • Radna mesta sa hemijskim štetnostima
  • Radna mesta sa nejonizujićim zračenjem
  • Radna mesta u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima

Ime i prezime

Email

Poruka

 


Copyright by Bel Medic 2018. All rights reserved.

Like us!
Follow us!
Follow us!
Follow us!